Lilla kungsfågeln mm

Hej.
Mötte en liten kungsfågel i skogen. Det är vår minsta fågel. Såg även trädkryparen. 
Här kommer lite bilder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trädkryparen smälter bra in mot trädstammen, sitter den stilla är den svår att upptäcka. 
 
 
 
 
 
Han springer åt alla håll på trädstammen. 
 
 
 
 
 
 
 
På åkern satt en sånglärka, de sjunger så fint på våren. 
 
En stare som glänser i solljuset 
 
 
 
 
 
Staren är så vacker 😍
 
Det var allt för idag.
Ha det gott 🤗